ข้อมูลพื้นที่เช่า/ชื่อบริษัท

  • ขนาดพื้นที่เช่าตั้งแต่ 95- 1,000 ตารางเมตร
  • ชั้น G ร้านค้า พื้นที่เช่าเริ่มตั้งแต่ 95 ตารางเมตร
  • ชั้น 2-20 อาคารสำนักงาน ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 95 – 1,000 ตารางเมตร
  • ห้องประชุมใหญ่ (AUDITORIUM) 233 ที่นั่ง พร้อมแกลลอรี่ขนาดใหญ่ สำหรับแสดงผลงาน


อัตราค่าเช่าพื้นที่ เริ่มต้น 490.- บาท ต่อ ตารางเมตร
ค่าไฟฟ้า 6.00 บาท ต่อหน่วย (คิดตามมิเตอร์ของพื้นที่เช่า)
ค่าประปา ไม่เสียค่าใช้จ่าย (แต่ละชั้นมีห้องน้ำและห้อง pantry ส่วนกลาง)
กรณีติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่เช่า คิด 20.- บาทต่อหน่วย
ค่าโทรศัพท์ ค่าประกันหมายเลขละ 10,000 บาท (ใบแจ้งหนี้เป็นชื่อของบริษัทผู้บริหารอาคาร)
ค่าติดตั้งหมายเลขละ      4,000 บาท
   
ค่าระบบปรับอากาศ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ฟรี           
นอกเวลาทำการ และวันเสาร์ : คิด 3.50 บาท/พื้นที่/ชั่วโมง          
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : คิด 3.50 บาท/พื้นที่/ชั่วโมง          
     
ค่าบริการที่จอดรถ รถยนต์ ฟรี 1 คัน ต่อพื้นที่เช่า 100 ตารางเมตร ขอจอดเพิ่มคิด 1,500 บาท/เดือน/คัน

รถจักรยานยนต์ ฟรี 1 คัน ต่อพื้นที่เช่า 100 ตารางเมตร ขอจอดเพิ่มคิด 500 บาท/เดือน/คัน
การตกแต่งพื้นที่ ในส่วนของพื้นที่เช่าประกอบด้วย แผ่นฝ้าเพดาน,โคมไฟพร้อมหลอดไฟฟ้า,หัวจ่ายแอร์ Sprinklers,Heat detectors พื้นกระเบื้องยาง PVC,Pup-up ไฟฟ้าและโทรศัพท์,ห้อง AHU, มิเตอร์ไฟฟ้า
ในส่วนที่ตกแต่งเพิ่มเติมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เช่า
   
 

ชื่อบริษัท

ห้อง
OUR PROJECT :