ข้อมูลพื้นที่เช่า/ชื่อบริษัท

  • ขนาดพื้นที่เช่าตั้งแต่ 95- 1,000 ตารางเมตร
  • ชั้น G ร้านค้า พื้นที่เช่าเริ่มตั้งแต่ 95 ตารางเมตร
  • ชั้น 2-20 อาคารสำนักงาน ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 95 – 1,000 ตารางเมตร
  • ห้องประชุมใหญ่ (AUDITORIUM) 233 ที่นั่ง พร้อมแกลลอรี่ขนาดใหญ่ สำหรับแสดงผลงาน


อัตราค่าเช่าพื้นที่ เริ่มต้น 500.- บาท ต่อ ตารางเมตร
ค่าไฟฟ้า 6.00 บาท ต่อหน่วย (คิดตามมิเตอร์ของพื้นที่เช่า)
ค่าประปา ไม่เสียค่าใช้จ่าย (แต่ละชั้นมีห้องน้ำและห้อง pantry ส่วนกลาง)
กรณีติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่เช่า คิด 20.- บาทต่อหน่วย
ค่าโทรศัพท์ ค่าประกันหมายเลขละ 10,000 บาท (ใบแจ้งหนี้เป็นชื่อของบริษัทผู้บริหารอาคาร)
ค่าติดตั้งหมายเลขละ      4,000 บาท
   
ค่าระบบปรับอากาศ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ฟรี           
นอกเวลาทำการ และวันเสาร์ : คิด 3.50 บาท/พื้นที่/ชั่วโมง          
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : คิด 3.50 บาท/พื้นที่/ชั่วโมง          
     
ค่าบริการที่จอดรถ รถยนต์ ฟรี 1 คัน ต่อพื้นที่เช่า 100 ตารางเมตร ขอจอดเพิ่มคิด 1,500 บาท/เดือน/คัน

รถจักรยานยนต์ ฟรี 1 คัน ต่อพื้นที่เช่า 100 ตารางเมตร ขอจอดเพิ่มคิด 500 บาท/เดือน/คัน
การตกแต่งพื้นที่ ในส่วนของพื้นที่เช่าประกอบด้วย แผ่นฝ้าเพดาน,โคมไฟพร้อมหลอดไฟฟ้า,หัวจ่ายแอร์ Sprinklers,Heat detectors พื้นกระเบื้องยาง PVC,Pup-up ไฟฟ้าและโทรศัพท์,ห้อง AHU, มิเตอร์ไฟฟ้า
ในส่วนที่ตกแต่งเพิ่มเติมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เช่า
   
 

ชื่อบริษัท

ชั้น G G01
G02
G03
G04
G05
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ร้านกาแฟเมซโซ่ (Mezzo)
ธนาคารออมสิน
ชั้น 3 ห้อง 301 บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด
ชั้น 4 ห้อง 401-3 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) / ฝ่ายขาย
ชั้น 5 ห้อง 501
ห้อง 502
ห้อง 504
ห้อง 505
ห้อง 506
ห้อง 507
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
บริษัท แควนเทล จำกัด
บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด
บริษัท โชคชัยพิบูล  จำกัด
บริษัท สหพัฒนพิบูล  จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) / Cell  Center
ชั้น 6 ห้อง 601
ห้อง 602
ห้อง 603
ห้อง 605
 
บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์  สห ทราเวล (ประเทศไทย)  จำกัด
บริษัท  สหพัฒนพิบูล  จำกัด  (มหาชน) / แผนกธุรกิจต่างประเทศ
บริษัท  สหพัฒนพิบูล  จำกัด  (มหาชน) / แผนกกฎหมาย
บริษัท อินโฟเน็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
ชั้น 7 ห้อง 701
ห้อง 702
ห้อง 703
ห้อง 704
ห้อง 705
ห้อง 708
ห้อง 707,709
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
บริษัท  สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) / แผนกส่งเสริมการตลาด
บริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด
บริษัท สห  ลอว์สัน จำกัด
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) /แผนกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท บางกอกไทย อีเลคทรอนิกส์ เคมีคอล จำกัด
บริษัท เอกนครหลวงลิสซิ่ง จำกัด
ชั้น 8

ชั้น 9
ห้อง 801-7

ห้อง 901
บริษัท บลูสกาย แชนเนล จำกัด

บริษัท  สหพัฒนพิบูล  จำกัด (มหาชน) /  IT

ชั้น 11

ห้อง 1102
บริษัท โคเบลโก้ คอมเพรสเซอร์ (ไทยแลนด์)  จำกัด
 
ชั้น 12 ห้อง 1201 บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)
ชั้น 14 ห้อง 1402
ห้อง 1403
ห้อง 1404
บริษัท โทเอเน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ศิริผล พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท พานาโซนิค แฟทอรี โซลูชั่น อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์  (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 15 ห้อง 1501 บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ชั้น 16 ห้อง 1601 บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 17 ห้อง 1703
ห้อง 1704
บริษัท ไทย นากาโน จำกัด
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
ชั้น 18 ห้อง 1801
ห้อง 1802
ห้อง 1803
บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราก้า จำกัด
บริษัท เนต้าฟิม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
ชั้น 20 ห้อง 2001 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)